Vides reklāmas stends Odukalnā (3x6 m, divpusējs, perpendikulāri ceļam). Atrodas starp Ķekavu un Ķekavas apli